GEODETSKI BIRO
NOVI KATASTAR RADETA MIODRAG PR
www.geometar-beograd.rs
 
 
NOVI KATASTAR-GEODETSKI BIRO
ul. Goce Delčeva br. 2 / 56
Zemun
Telefon 011/319-6351
_______
 
MIODRAG B. RADETA-inženjer geodezije
064/129-1715
 
MILENA SAVIĆ-master inženjer geodezije
064/222-6620
 

 

www.geometar-beograd.rs