GEODETSKI BIRO
NOVI KATASTAR RADETA MIODRAG PR
www.geometar-beograd.rs
 
 

Obavili smo veliki broj geodetskih radova na terenu i u birou, od kojih izdvajamo:
 • svi geodetski radovi na poslovnom objektu AUTOSERVIS STANIĆ od 2400m2 u Žarkovu
 • izrada situacionog plana kruga fabrike lekova GALENIKA u Zemun Polju
 • izrada situacionog plana kruga fabrike  AGROSAVA 
 • predlog obeležavanja načina koriščenja kompleksa parcela od 2,96 ha u Požegi, a za potrebe Suda
 • učešće u Komisiji za izlaganje na javni uvid podataka za K.O.Sremčica, K.O.Krnjača, K.O.Jajinci, K.O.Voždovac
 • veštačenje iz oblasti geodezije za potrebe IV Opštinskog Suda u Beogradu, 
 • ITD 

U saradnji sa drugim geodetskim i građevinskim firmama učestvovali smo:

 • u postavljanju 3,6 km tramvajske pruge u Beogradu
 • u geodetskom snimanju kablova primarne i sekundarne mreže telefonskih kablova u Surčinu i u Zemunu
 • u postavljanju vertikalnog krana - dizalice za potrebe gradnje objekta kolektivne stambene gradnje u Beogradu
 • Imamo uspešnu saradnju sa advokatskim kancelarijama koje se bave nekretninama.
www.geometar-beograd.rs