GEODETSKI BIRO
NOVI KATASTAR RADETA MIODRAG PR
www.geometar-beograd.rs
 
 

 

 

Koristimo najsavremenije instrumente i opremu vodećih svetskih proizvođača.

Vršimo sledeće usluge:

  • Identifikacija parcela
  • Podela parcela na više delova
  • Obnavljanje međa granica katastarskih parcela
  • Snimanje i ucrtavanje objekta
  • Topografski i katastarski planovi
  • Obeležavanje (iskolčavanje) objekta na terenu
  • Pribavljanje kopija plana podzemnih vodova
  • Izvođenje svih vrsta geodetskih radova koji nisu obuhvaćeni navedenim stavkama

 

 

www.geometar-beograd.rs